Jdi na obsah Jdi na menu

DESATERO ČLOVĚKA V PŘÍRODĚ

25. 4. 2012

 

  1. V přírodě se chovej tak, abys viděl a při tom sám nebyl viděn. Jen zelenáč hlukem a hlasem ohlašuje svou přítomnost na kilometry daleko.

  2. Nesahej na žádné divoké zvíře, ani mrtvé. Pamatuj, že vzteklina je smrtelná nemoc.

  3. Nelam větve a netrhej květiny. Zničit rostlinu, která rostla rok, jen abys měl klacek na opečení buřtu, je zločin proti přírodě.

  4. Nezakládej ohniště tam, kde už jedno existuje. Pokud najdeš ohniště na nevhodném místě, zahlaď jej.

  5. Než opustíš ohniště, uhas důkladně oheň a zahlaď stopy. Požár, který bys svou neopatrností způsobil, se může stát osudným i tobě.

  6. Než opustíš tábořiště, uveď vše do původního stavu. Moudrý člověk neničí místa, kam se může někdy vrátit.

  7. Neznečišťuj vodní zdroje ani mýdlem nebo pastou na zuby. Čistá voda je největším bohatstvím přírody.

  8. Veškeré obaly (plechovky, kelímky, apod.), které jsi do přírody přinesl, si odnes také zpátky.

  9. Nepal na ohni plastové odpady, při spalování na otevřeném ohni se uvolňují jedovaté látky. Bezpečně tento odpad zlikviduje jen specializovaná firma.

  10. Po vykonání tělesných potřeb zahrab jak "výtvor", tak papír. Jinak nevíš, kdy do toho sám šlápneš.