Jdi na obsah Jdi na menu

MĚŘENÍ A ODHAD VZDÁLENOSTI

24. 5. 2012

Měření vzdálenosti
Palec pravé ruky je vlastně nejjednodušší "dálkoměr". Jak daleko je od nás hradní věž? Natáhneme pravou ruku vpřed, palec vztyčíme do kolmé polohy. Přivřeme levé oko a pravým se podíváme na palec, který pozvedneme tak, aby kryl hradní hlásku. Potom zavřeme pravé oko a současně otevřeme levé. Zůstaneme přitom nehybní, hlavně natažená paže nesmí změnit polohu. Palec zdánlivě odskočí stranou doprava. Místo na hradní věž přes něj teď hledíme na jiné místo. Zbývá co nejpřesněji odhadnout, jak daleko je toto místo od hradní věže a tuto vzdálenost vynásobit deseti.

Měření výšky
Měření výšek nejlépe popisují následující obrázky. První způsob využívá tvé předchozí znalosti vzdálenosti palce natažené paže od tvého oka. K vypočítanému výsledku připočti výšku oka od země.

 

Měření v přírodě


Obdobně změříš výšku pomocí rovné tyče tak, jak ukazuje následující obrázek. Výpočet si můžeš zjednodušit tím, že si lehneš na zem ve vzdálenosti 10 m od měřeného objektu a tyč podrží kamarád na devátém metru. Pak stačí jen vynásobit vzdálenost odměřenou na tyči deseti. Vzdálenost od stromu odměř provázkem, krokováním, nebo pomocí známých měr svého těla.

 

Měření v přírodě

Znáš přesně svoji výšku? Pak můžeš použít i tento způsob.

 

Měření v přírodě


Někdy si asi povzdechneš, že nejlépe by se měřila výška stožáru, kdyby se položil na zem. Tak to udělej! Ovšem pouze opticky, podle následujícího obrázku. Tužku nebo stéblo vysuň v natažené ruce tak, abys přes palec viděl patu a přes konec stébla nebo tužky konec stožáru. Poté stéblo nebo tužku sklop o 90 stupňů - tedy rovnoběžně se zemí. Požádej někoho, aby se vydal směrem od stožáru až do místa, kde ho uvidíš přes konec stébla nebo tužky. Tím jsi provedl "pokácení" stožáru a jeho výšku můžeš odměřit na zemi. Pozor! Přímka AB musí být kolmá na přímku BC.

Měření v přírodě

Měření hloubek
Pro změření hloubky propasti nebo vodní hladiny ve studni nám fyzikální zákony nabízejí vzoreček: S=a.t2/2 kde S je měřená hloubka, a - gravitační zrychlení, t - doba pádu například kamínku. Bez velké chyby můžeme pro naše potřeby tento vztah zjednodušit na vzoreček S=5t2.

Měření šířky řeky
Výpočet si opět můžeme zjednodušit vhodnou volbou vzdáleností C, A. Není Vám tato metoda povědomá z měření výšky stromu?

 

Měření v přírodě

Odhad vzdálenosti nanášení známé délky
Výborně poslouží při odhadu vzdálenosti, kterou máme ještě před sebou tam, kde se vyskytují ve směru cíle dílčí úseky stejné velikosti – například podél komunikací telegrafní sloupy, patníky…Zjistíme si, jak jsou od sebe vzdáleny (např. telegrafní sloupy přibližně 50 metrů) a od našeho stanoviště jednotlivá pole spočítáme. (viz obr.). 

 

 

 

 

 Obrazek
 

 

Obrazek

Odhad vzdálenosti podle viditelnosti cíle
Různé prameny uvádějí různé charakteristiky vzdáleností, tato metoda patří k těm méně přesným, přesto nám při hrubém odhadu vzdálenosti může pomoci.